MEDIA UNIVERSALIS Alapítvány

A Media Universalis Alapítvány célja az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet szellemi hátterének biztosítása, ezen belül is kiemelten a média és a filmtudomány szakok támogatása, az általuk végzett tudományos és oktatói munka, a hallgatóknak kínált szolgáltatások színvonalának emelése, bővítése. Feladata az egyetemi szintű média és filmtudományképzés fejlesztésének elősegítése és magas szintű működésének támogatása. Tevékenységei közé tartozik többek között a hallgatói ösztöndíjak megítélése, esetleges megszerzése, meghívott külföldi előadók és hazai, nemzetközi konferenciák szervezése, tananyagok fejlesztése, valamint az egyetemi rádió működtetése.

Az Alapítvány szervezi és kivitelezi az ELTE Filmtudományi szak mesterképzését. Szervezete információs irodát működtet az ELTE Bölcsészettudományi Karán belül. Az ELTE média és filmtudomány szakok az országos képzés viszonylatában is kiemelkedőek, nemzetközi szinten is elismert, komplex szemléletet és interdiszciplináris tudást biztosítanak mindenkori hallgatóik számára.

tovább...