Bemutatkozás

A Media Universalis Alapítvány célja az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet szellemi hátterének biztosítása, ezen belül is kiemelten a média- és a filmtudomány szakok támogatása, az általuk végzett tudományos és oktatói munka, a hallgatóknak kínált szolgáltatások színvonalának emelése, bővítése. Feladata az egyetemi szintű média- és filmtudományképzés fejlesztésének elősegítése és magas szintű működésének támogatása mellett az egyetemen felhalmozott akadémiai tudás társadalmi hasznosítása. Tevékenységei közé tartozik többek között a hallgatói ösztöndíjak megítélése, esetleges megszerzése, meghívott külföldi előadók és hazai, nemzetközi konferenciák szervezése, tananyagok fejlesztése, az egyetemi rádió működtetése, valamint a hallgatók társadalmi szerepvállalásának támogatása a médiatudatosságot és médiaműveltséget elősegítő hazai és nemzetközi civil programokban.

Az ELTE média és filmtudomány szakok az országos képzés viszonylatában is kiemelkedőek, nemzetközi szinten is elismert, komplex szemléletet és interdiszciplináris tudást biztosítanak mindenkori hallgatóik számára. Az Alapítvány létrehozásával és eddigi gyakorlatával, ezeknek a képzési formáknak a lehető legmagasabb szintű művelését támogatjuk, a megszerzett tapasztalatok alapján kidolgozott módszereinket, programjainkat évről-évre továbbfejlesztjük. Feladatunknak tekintjük továbbá a hallgatóknak gyakorlati lehetőséget is kínáló Egyetemi rádió működtetését. A film-, valamint a kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatóink számára nem csak a tudományos munkákba és kutatásokba való betekintést kínáljuk, de az elmúlt évektől kezdődően a gyakorlati képzésre is egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk.

Fel